Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

manhattanbitch
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadygoty dygoty

January 08 2018

manhattanbitch
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viamy-anxieties my-anxieties
manhattanbitch
0834 4de5
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viamy-anxieties my-anxieties

December 04 2017

manhattanbitch
6910 19f1
manhattanbitch
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax viaschizofreniczna schizofreniczna
manhattanbitch
0570 bdee
Reposted frommerkaba merkaba viainaf inaf

November 16 2017

manhattanbitch
manhattanbitch
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viaadurowe adurowe

May 21 2017

manhattanbitch
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viaadurowe adurowe

April 25 2017

March 27 2017

manhattanbitch
4487 0191 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabadtime badtime
manhattanbitch
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadtime badtime
manhattanbitch
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish viaszarakoszula szarakoszula

March 10 2017

manhattanbitch
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaNoCinderella NoCinderella
manhattanbitch
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viawonderwall wonderwall
manhattanbitch
Idź do przodu z błyskiem w oku,
z uśmiechem na twarzy
i z wielkim celem w sercu.
— Gordon B.Hinckley
Reposted fromupinthesky upinthesky viawonderwall wonderwall

March 01 2017

manhattanbitch
manhattanbitch
5735 038c
Reposted fromimyours imyours viaadurowe adurowe

February 28 2017

manhattanbitch
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viakillthemwithsmile killthemwithsmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl