Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

manhattanbitch
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viaadurowe adurowe

April 25 2017

March 27 2017

manhattanbitch
4487 0191 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabadtime badtime
manhattanbitch
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadtime badtime
manhattanbitch
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish viaszarakoszula szarakoszula

March 10 2017

manhattanbitch
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaNoCinderella NoCinderella
manhattanbitch
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viawonderwall wonderwall
manhattanbitch
Idź do przodu z błyskiem w oku,
z uśmiechem na twarzy
i z wielkim celem w sercu.
— Gordon B.Hinckley
Reposted fromupinthesky upinthesky viawonderwall wonderwall

March 01 2017

manhattanbitch
manhattanbitch
5735 038c
Reposted fromimyours imyours viaadurowe adurowe

February 28 2017

manhattanbitch
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viakillthemwithsmile killthemwithsmile

February 24 2017

manhattanbitch
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabadtime badtime
manhattanbitch
Wiesz, czasami jest tak, że miłością nazywasz to co jest po prostu przyzwyczajeniem.
— takie rzeczy to tylko w nocy i przy piwie
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawrzosowapanna wrzosowapanna
manhattanbitch
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viaadurowe adurowe
manhattanbitch
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viaadurowe adurowe

February 23 2017

manhattanbitch
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viawonderwall wonderwall
manhattanbitch
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viawonderwall wonderwall
manhattanbitch
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaszarakoszula szarakoszula
manhattanbitch
Reposted frombluuu bluuu viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl